Công ty TNHH Năng lượng Mộc Châu Xanh

Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.768.868          – Hotline: 094.361.5555

Website: http://mocsa.vn      – Fanpage: Mộc Sa – than tre tinh dầu